گردونه ی 09018021879
09018021879 (پست)

دستگاه دفع کننده سوسک ریز DH600-S1

دستگاه دفع کننده سوسک ریز مناسب برای اماکن بسته مانند رستوران ها ، انبارها ، بیمارستان ها و … می باشد. محدوده پوشش دهی دستگاه های سری DH600 نیاز به نظر کارشناسی دارد . با برد مرکزی توانایی این را دارد که از ۴ تا ۱۰ اسپیکر را همراه داشته باشد. دستگاه دفع کننده سوسک ریز به روش ا بیشتر ..
09018021879 (پست)

دستگاه دفع کننده موشِDH600-M

دستگاه دفع کننده موش پوشش بهتر در اماکن شهری ، تجاری ، صنعتی انبارها ، کارخانجات غذایی ، آشپزخانه ها ، بیمارستان ها ، انبار مواد غذایی و دارویی ، کارخانجات بهداشتی ،تولید چوب و … دستگاه دفع کننده موش با برد مرکزی که دارد توانایی این را دارد که از ۴ تا ۱۰ اسپیکر را همراه داشته بیشتر ..

 |